Relacje

3 lata działalności stowarzyszenia Labrador Retriever Team - 17.11.2010

Z początkiem listopada minęła trzecia rocznica działalności stowarzyszenia Labrador Retriever Team. Naszym głównym statutowym celem jest popularyzacja wiedzy o potrzebie szkolenia oraz propagowanie różnych retrieverowych aktywności.

Do najważniejszych wydarzeń bieżącego roku zaliczymy bez wątpienia zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszych w Polsce pilotażowych Zawodów Retrieverów na Dummy pod sztandarem Związku Kynologicznego w Polsce. Pierwsze zawody w maju 2010 zostały zorganizowane we współpracy z bydgoskim oddziałem ZKwP, a w skład komisji sędziowskiej weszli sędzia pracy psów tow. i obr. pani Beata Ryl oraz sędzia pracy psów myśliwskich pan Leszek Siejkowski. Odzew był tak pozytywny, że drugie Zawody Retrieverów na Dummy z dwiema klasami trudności zostały zorganizowane już cztery miesiące później, we wrześniu 2010, tym razem we współpracy z łódzkim oddziałem ZKwP (sędziowali pan Leszek Siejkowski oraz pani Agnieszka Pastucha). Obie edycje zawodów były bardzo mocno wspierane przez Główną Komisję Szkolenia, za co serdecznie panu Januszowi Rurarzowi dziękujemy.


Członkowie LabTeamu starali się popularyzować retrieverowe aktywności także poprzez czynny udział we wszystkich myśliwskich Konkursach Pracy Retrieverów w ubiegłym sezonie konkursowym. Relacje wraz ze szczegółowymi wynikami i galeriami zdjęć są dostępne na naszej stronie. Ponadto rozwijamy Forum Szkoleniowe, które stanowi platformę komunikacyjną umożliwiającą wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia retrievera. Zorganizowaliśmy też labteamowe warsztaty szkoleniowe (w kwietniu 2010), stanowiące przygotowania do pierwszych zawodów dummikowych.

Nasza strona internetowa wzbogaciła się o dział filmów, oraz o nowe artykuły z zakresu szkolenia retrievera i o kilkanaście relacji z różnych zawodów i konkursów kynologicznych.Wiele za nami i wiele przed nami. Ale miło nam z powodu osiągnięcia celu, który postawiliśmy sobie w tym roku, a mianowicie,  Zawody Retrieverów na sztucznych aportach Dummy zostały wpisane do kalendarza imprez kynologicznych, stając się tym samym imprezą cykliczną skupiającą coraz większą rzeszę amatorów szkolenia retrievera, którego największą pasją jest aportowanie i współpraca z przewodnikiem.

Labrador Retriever Team

[powrót]