Użytkowość/Sport

Początki polskich Zawodów Retrieverów na Dummy – konkurencje, relacje, galerie

W kwietniu 2010 r. stowarzyszenie Labrador Retriever Team zorganizowało warsztaty z sędziami panem Leszkiem Siejkowskim oraz panią Beatą Ryl w celu konsultacji regulaminu, omówienia spraw organizacyjnych związanych z przebiegiem pierwszych w Polsce zawodów, uściślenia zasad punktowania oraz przećwiczenia poszczegółnych konkurencji.


fot. LabTeam

Pierwsze polskie Zawody Retrieverów na Dummy zostały rozegrane 8 maja 2010 roku w Zdworzu koło Łącka. Zawody patronatem objął bydgoski oddział  Związku Kynologicznego w Polsce. W skład komisji sędziowskiej weszli: sędzia pracy psów tow. i obr. pani Beata Ryl (sędzia główny) oraz sędzia pracy psów myśliwskich pan Leszek Siejkowski. Na starcie stawiło się 11 psów: 9 labrador retrieverów (z czego 8 to psy z LabTeamu) oraz 2 flat coated retrievery. Zawody miały charakter pokazowy i rozegrane zostały w systemie pucharowym.


fot. Marcelina Błońska

KONKURENCJE OGÓLNE:

APORT Z LĄDU - aport rzucany na odległość 50 metrów; na wyraźny znak sędziego pies miał bezbłędnie odnaleźć aport, podjąć go, bezzwłocznie wrócić z nim do przewodnika i poprawnie oddać (w siadzie lub na stojąco);

APORT Z WODY – tu utrata punktów między innymi za otrząsanie się po wyjściu z wody;

MARKING NA DWÓCH DUMMY - pies musiał pokazać, że potrafi respektować wskazaną przez przewodnika kolejność przynoszenia aportów. Jeden dummy rzucany był na wodę, drugi na ląd w promieniu nie mniejszym niż 90 stopni. Przed przystąpieniem do konkurencji przewodnik meldował sędziom, w jakiej kolejności pies przyniesie aporty, dodatkowo retriever w tej konkurencji powinien wykazać się dobrą pamięcią miejsc upadku obu dummy;

APORT KIERUNKOWY - pies podczas tej konkurencji musiał wykazać się dobrym węchem, umiejętnością odszukania dummy oraz respektowaniem komend przewodnika. Aport rzucany był bez strzału na odległość 50 metrów w taki sposób, że pies nie widział miejsca jego upadku. Przewodnik mógł kierować psa komendami głosowymi, sygnałami optycznymi lub/i przy użyciu gwizdka. Liczba komend była nieograniczona. Przewodnik musiał pokierować psem tak, aby pies odnazlazł i przyniósł aport w czasie nie przekraczającym 4 min.

KONKURENCJA PÓŁFINAŁOWA

SPOKÓJ NA STANOWISKU I APORT Z WODY - konkurencja wymagająca doskonałego posłuszeństwa, ponieważ psy pracowały już nie indywidualnie, jak to miało miejsce do tej pory, lecz w grupach po 4, co stanowiło dla nich duże rozproszenie i utrudnienie. Podczas gdy cztery psy siedziały luzem przy nodze przewodnika, na wodę po strzałach rzucane były dwa aporty. Zgodnie z numerkami startowymi psy miały pojedynczo zaaportować dummy. Psy w danej chwili nie pracujące miały spokojnie czekać na swoją kolej.

KONKURENCJA FINAŁOWA

POSŁUSZEŃSTWO I PAMIĘĆ - sprawdzana była zdolność zapamiętania miejsca upadku aportu oraz opanowanie psa, który nie był wysyłany po aport bezpośrednio po jego wyrzuceniu. Pies powinien spokojnie dalej podążać  luzem przy nodze przewodnika przez następnych kilkanaście metrów. Po przemierzeniu tego dystansu na znak sędziego padał kolejny strzał i dopiero wtedy na wyraźną komendę pies mógł ruszyć po aport rzucony wcześniej.


fot. Marcelina Błońska

Szczegółową relację oraz wyniki z pierwszych Zawodów Retrieverów na Dummy można znaleźć tutaj.

Drugie Zawody Retrieverów na Dummy odbyły się 11 września 2010 roku w  Konstantynowie Łódzkim. Zawody patronetem objął łódzki oddział Związku Kynologicznego w Polsce. Sędziowali pan Leszek Siejkowski i pani Agnieszka Pastucha. Wystartowało 11 retrieverów. Zawody w Konstantynowie Łódzkim zostały rozegrane według nowego regulaminu, na podstawie którego konkurencje zostały podzielone na dwie klasy: klasa dla początkujących (D0) i klasa zaawansowana (D-Open). W klasie D0 wystartowało 8 zawodników, natomiast w klasie D-Open – 4.


fot. Monika Pawlak

KLASA POCZĄTKUJĄCA (D0):

APORT Z LĄDU

APORT Z WODY

APORT ODŁOŻONY - po strzale dummy rzucane jest na odległość ok. 30 m. Na znak sędziego przewodnik rusza z psem w kierunku przeciwnym do rzuconego aportu, przechodzi ok. 20 metrów, w miejsce wskazane przez sędziego, po czym na wyraźny znak sędziego wysyła psa po rzucone wcześniej dummy.

APORT Z LĄDU I PAMIĘĆ - przewodnik z psem przy nodze podążają za sędzią ok. 20 metrów (duktem leśnym lub polną ścieżką). W miejscu wskazanym przez sędziego przewodnik w sposób widoczny dla psa rzuca przed siebie dummy, nie dalej niż 2-3 metry. Następnie przewodnik z psem wracają w miejsce, gdzie konkurencję rozpoczęli. Po strzale pomocnik rzuca drugie dummy na odległość ok. 30 metrów pod kątem nie mniejszym niż 90 stopni w stosunku do pierwszego dummy. Przewodnik wysyła psa po aport wyrzucony przez pomocnika. Kiedy pies przyniesie aport, przewodnik wysyła go po pierwsze dummy, rzucone wcześniej na dukcie leśnym lub polnej ścieżce.


fot. Monika Pawlak

KLASA ZAAWANSOWANA (D Open):

APORT DWÓCH DUMMY – w sposób widoczny dla psa, który siedzi przy nodze przewodnika,  po strzale, pomocnik rzuca dummy na około 50 metrów od psa. Przewodnik wysyła psa po aport na wyraźny znak sędziego. Kiedy pies wraca z aportem, pomocnik po strzale w sposób widoczny dla psa rzuca przed niego drugie dummy, mniej więcej w połowie drogi między nim a przewodnikiem. Po oddaniu pierwszego aportu przewodnik wysyła psa po drugi aport.

MARKING - w sposób widoczny dla psa, który siedzi przy nodze przewodnika, jeden dummy jest rzucany na wodę, drugi dummy rzucany jest na ląd (na odległość ok. 50 metrów) w promieniu nie mniejszym niż 90 stopni w stosunku do pierwszego aportu, sędzia decyduje, w jakiej kolejności pies przyniesie dummy (najpierw z wody czy z lądu).

SPOKÓJ NA STANOWISKU I APORT Z WODY - do pracy psy przystępują w grupach, nad wodą w rzędzie stają przewodnicy z psami siedzącymi przy nodze, po strzale pomocnik rzuca do wody jedno dummy, sędzia wyznacza przewodnika, który na jego znak wysyła swojego psa po dummy. Kiedy pierwszy pies skończy pracę, wraca na miejsce, po czym konkurencja powtarzana jest dla każdego następnego psa z grupy.

APORT Z LĄDU I APORT KIERUNKOWY – w sposób widoczny dla psa, który siedzi przy nodze przewodnika, rzucane jest po strzale dummy na odległość około 50 metrów od psa. W czasie kiedy pies pracuje, w sposób niewidoczny dla niego podkładane jest drugie dummy w promieniu nie mniejszym niż 90 stopni od pierwszego. Podczas gdy pies biegnie po pierwszy aport, pada drugi strzał. Po powrocie psa z aportem przewodnik wysyła psa po drugi aport, kierując nim przy użyciu komend głosowych/ optycznych/ gwizdka.


fot. Monika Pawlak

Szczegółową relację oraz wyniki z drugich Zawodów Retrieverów na Dummy można znaleźć tutaj.

Zdjęcia zarówno z pierwszych, jak i drugich zawodów znajdują się w galerii.

Labrador Retriever Team

[powrót]