Użytkowość/Sport

Komunikat Komisji Obedience

Pismo okólne 1/2009
Podkomisji Obedience przy Głównej Komisji Szkolenia Psów


1. Aktualny skład Podkomisji Obedience na 25 kwiecień 2009r.: przewodniczący Tadeusz Roszkiewicz, z-ca przew. Jacek Lewkowicz, sekretarz Agnieszka Pierga, członkowie: Jadwiga Chodzeń, Alina Bendiuk, w charakterze doradczym: Elżbieta Hader i Magdalena Galak. Nowy skład podkomisji zostanie podany po ukonstytuowaniu się nowego składu Głównej Komisji Szkolenia, która zostanie powołana przez nowy Zarząd Główny po wyborach 9-10 maj 2009r;


2. Od 3. 03. 2009 r. funkcjonuje nowy regulamin Pucharu Polski Obedience, dostępny na stronie internetowej Głównej Komisji Szkolenia Psów http://www.zkwp-szkolenie.pl/ oraz w odrębnej broszurze. Zawody pucharowe w tym sezonie odbędą się następujących terminach i miastach:
- 04 kwiecień Warszawa, sędzia Elżbieta Hader;
- 01 maj Warszawa , sędzia Jacek Lewkowicz;
- 14 czerwiec Rzeszów, sędzia Ingrid Tkacova - Słowacja;
- 21 czerwiec Warszawa, sędzia katarzyna Drobik;
- 28 czerwiec Kraków, sędzia J.Lewkowicz, T.Roszkiewicz;
- 08 sierpień Sopot, sędzia Rolf Weiffert Szwecja;
- 09 sierpień Wrocław, sędzia Tadeusz Roszkiewicz;
- 19 wrzesień Łódź, sędzia Janusz Arnold;

Dwa uzupełnienia do regulaminu:  
- punktów na danych zawodach w ramach PP nie może zdobyć przewodnik z psem, którzy nie uzyskali oceny pozytywnej lub zostali zdyskwalifikowani;
- zawody pucharowe może sędziować jeden sędzia, a nie jak dotychczas dwóch;

3. Kwalifikacjami do Mistrzostw Świata na Słowacji 8-11 października 2009r. będą wyniki zawodów pucharowych: 14 czerwca w Rzeszowie, 28 czerwca w Krakowie, 08 sierpień w Sopocie oraz 09 sierpień Wrocław. Do klasyfikacji reprezentacji brane będą dwa najlepsze wyniki z oceną doskonałą tych czterech startów (zawodnik może wystartować tylko w dwóch imprezach). Eliminacje dotyczą psów z rodowodem, a właściciel i przewodnik muszą być członkami Związku Kynologicznego w Polsce. Przewodnicy chcący podlegać klasyfikacji do drużyny, powinni zgłosić swój akces w formie pisemnej, może się to odbyć drogą mailową, na adres sekretarza podkomisji A.Pierga.

4. Mistrzostwa Polski Obedience w roku 2009 odbędą się 16 sierpnia w Warszawie. W przypadku zawodów MP Ob utrzymuje się przepis dwóch sędziów na zawodach;

5. Podkomisja Obedience skierowała pismo do przewodniczącego Komisji Obedience przy FCI, Pana Johanna Kurzbauera, dotyczące planowanej unifikacji regulaminów obedience w ramach wszystkich zrzeszonych krajów FCI. Uzyskano odpowiedź, że prace nad regulaminami klas 1 i 2 trwają, i najbardziej prawdopodobnym terminem ich wejścia w życie jest styczeń 2011 r. Pan Kurzbauer obiecał systematycznie informować podkomisję o zmianach i trendach w obedience na świecie;

6. W celu podniesienia poziomu organizacji imprez w dyscyplinie obedience, Podkomisja organizuje w dniach 25-26 lipiec 2009r. w Rzeszowie seminarium dla sędziów i komisarzy ringowych, z udziałem Johanna Kurzbauera z Austrii. Seminarium ma charakter otwarty, tzn. że uczestniczyć w nim mogą wszyscy miłośnicy sportu obedience, sędziowie, asystenci, instruktorzy, zawodnicy. Ponieważ jest to impreza związkowa a nie prywatna, prosimy poszczególne Oddziały o pomoc finansową osobom, których dokształcenie jest w interesie OKSP. Kwestie licencji dla komisarzy zostaną omówione w terminie późniejszym, z nową utworzoną GKSP.

7. W 2009r. wprowadzony zostaje tytułu Championa Obedience, ale w wersji polskiej. Nie należy mylić go z Championami Obedience jaki funkcjonuje w wielu krajach FCI - CACIOB. Nasz krajowy championat obedience byłby dostępny również dla psów nierasowych, co zwiększyłoby frekwencję psów w klasie międzynarodowej na naszych krajowych zawodach. Tytuł ten zdobyłby pies, startujący z tym samym przewodnikiem w klasie 3, zdobywając ocenę doskonałą i 1 miejsce na min. 3 zawodach od 3 różnych sędziów. Przy czym jedna z tych ocen musi odbyć się na zawodach rangi Mistrzostwa Polski Obedience lub eliminacji do Mistrzostw Świata. Aby uzyskać dyplom Krajowego Championa Obedience, należy po spełnieniu wymagań, wysłać wniosek wraz z kserokopią Książeczki Pracy do Podkomisji Obedience GKSP. Dyplom wystawia GKSP na wniosek Podkomisji Obedience.

8. Z regulaminu obedience należy wykreślić słowo egzamin, ponieważ konkurencja Obedience może być rozgrywana jedynie w formie zawodów i zapis egzamin prowadzi do nieporozumień;

9. Obedience jest osobną dyscypliną sportu kynologicznego, start w konkurencji obedience rozpoczyna się od klasy 0 na zawodach. Dopiero po zaliczeniu startu w kl 0 na ocenę doskonałą, można wystartować w klasie 1, (zaliczone starty czy zdane egzaminy w innych dyscyplinach sportu nie upoważniają do startu w klasie 1).

10. Uściślenie regulaminu obedience:  
- przy odłożeniu psa w klasie 0 dopuszcza się użycie komendy zostań, w klasach wyższych nie wolno użyć tej komendy.
- w ćwiczeniu przywołania psa po odprowadzeniu, po zwrocie pies przyjmuje pozycje zasadniczą, po której przewodnik wydaje komendę waruj, a przy odwołaniu obowiązkowo przyjmuje najpierw pozycję na o mnie, po czym pozycję noga

11. Wprowadza się dolną granicę wieku dla zawodnika: 13 lat (dopuszcza się młodsze dzieci do startu, pod warunkiem, że organizator stworzy dla nich odrębną konkurencję). Rodzic dziecka musi być członkiem Związku Kynologicznego w Polsce i musi być obecny na zawodach podczas startu swojego dziecka

12. Książeczka startowa należy do psa, a więc z psem, który doszedł do klas wyższych niż klasa 0, może startować inny przewodnik (a nie jak dotychczas, że warunkiem startu w klasie 1 było zaliczenie kl. 0 z nowym przewodnikiem). Zmianę przewodnika należy odnotować w książeczce wyszkolenia (zmianę tę wpisuję przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkolenia). W sezonie startowym z jednym psem może startować maksymalnie dwóch przewodników. Nie dopuszcza się sytuacji startu jednego psa na tych samych zawodach z dwoma różnymi przewodnikami.

13. W trakcie przygotowań i trwania zawodów obedience, obowiązuje całkowity zakaz używania i eksponowania obroży elektrycznych oraz kolczatek. W przypadku zauważenia tego sprzętu na psie, organizator lub sędzia ma prawo daną parę zawodniczą zdyskwalifikować.

14. Apelujemy do wszystkich organizatorów zawodów obedience o dokładne sprawdzanie dokumentacji dostarczonej przez przewodnika psa, szczególnie uczulamy do dokładnego analizowania książeczek startowych w celu ewentualnej weryfikacji startu w danej klasie;

15. Podkomisja Obedience sugeruje i zaleca, aby zrezygnować z odpraw dla zawodników klasy 2 i 3 lub skrócić do niezbędnego minimum. Taka odprawa trwająca czasem pół godziny, niepotrzebnie przedłuża czas zawodów. Na tym poziomie zawodnicy nie potrzebują aż tak szczegółowego omówienia startu.

Sekretarz Podkomisji Obedience
Agnieszka Pierga

 

[powrót]